پرداخت امن از طریق درگاه های بانکی

برای پرداخت وجه به جهت خرید کالاهای موجود در سایت رزاق دو روش وجود دارد که میتوانید به دلخواه هر کدام را انتخاب کنید. 

1-پرداخت از طریق درگاه بانکی متصل به شبکه ی شتاب 

2-پرداخت از طریق واریز به حساب : که میتوانید انتقال وجه را شخصا به حساب و یا کارت های موجود انجام دهید و شماره پیگیری و توضیحات انتقال وجه را در فرم مربوطه ثبت نمایید.