پارچه های مرتبط با خانه و آشپزخانه


کمی صبر کنید...

پارچه روفرشی جاجیم طرح لوزی عرض2 متر

95,000 79,000 تومان

پارچه ی زیر سفره ای یا روفرشی از نظر تولید و استفاده قدمت طولانی دارد.جنس این پارچه ها از پشم بوده و به دو نوع پلاس و جاجیم تقسیم می شوند. تفاوت پلاس و جاجیم در این است که پلاس ظریف تر، نازکتر و با مقاومت کمتری نسبت به جاجیم است. این پارچه به دو نوع دستباف(سنتی) و مدرن(صنعتی) نیز تقسیم میشود که پارچه زیر سفره ای موجود، از نوع صنعتی و با ماشینبافت صنعتی تولید شده است که البته طرفداران بیشتری نسبت به نوع سنتی آن دارد. پارچه های صنعتی جاجیم وپلاس در مقایسه با نوع سنتی مزایایی دارند که از مزایای آن میتوان به ماندگاری و کارکرد بالاتر اشاره کرد.ویژگی های کالای در حال فروش چه گونه است؟ محصول موجود در سرای پارچه و حوله رزاق، جاجیم طرح لوزی عرض 2 متر 11 کیلویی مرغوب است و به صورت متری و طاقه ای فروش میرود. الیاف این پارچه از ژاکارد است که در دسته ی الیاف مصنوعی طبقه بندی میشود.ژاکارد مشابه پشم است و همین عامل سبب میشود که جاجیم های صنعتی شباهت زیادی به جاجیم سنتی دستباف پشمی داشته باشد. به دلیل بدون پرز بودن جاجیم، روی دیگر این پارچه نیز قابل استفاده است. پارچه جاجیم نیاز به سردوز دارد.


پارچه روفرشی جاجیم طرح بوستان عرض2 متر

95,000 79,000 تومان

پارچه ی زیر سفره ای یا روفرشی از نظر تولید و استفاده قدمت طولانی دارد.جنس این پارچه ها از پشم بوده و به دو نوع پلاس و جاجیم تقسیم می شوند. تفاوت پلاس و جاجیم در این است که پلاس ظریف تر، نازکتر و با مقاومت کمتری نسبت به جاجیم است. این پارچه به دو نوع دستباف(سنتی) و مدرن(صنعتی) نیز تقسیم میشود که پارچه زیر سفره ای موجود، از نوع صنعتی و با ماشینبافت صنعتی تولید شده است که البته طرفداران بیشتری نسبت به نوع سنتی آن دارد. پارچه های صنعتی جاجیم وپلاس در مقایسه با نوع سنتی مزایایی دارند که از مزایای آن میتوان به ماندگاری و کارکرد بالاتر اشاره کرد.ویژگی های کالای در حال فروش چه گونه است؟ محصول موجود در سرای پارچه و حوله رزاق، جاجیم طرح بوستان عرض 2 متر 11 کیلویی مرغوب است و به صورت متری و طاقه ای فروش میرود. الیاف این پارچه از ژاکارد است که در دسته ی الیاف مصنوعی طبقه بندی میشود.ژاکارد مشابه پشم است و همین عامل سبب میشود که جاجیم های صنعتی شباهت زیادی به جاجیم سنتی دستباف پشمی داشته باشد. به دلیل بدون پرز بودن جاجیم، روی دیگر این پارچه نیز قابل استفاده است. پارچه جاجیم نیاز به سردوز دارد.


پارچه روفرشی جاجیم طرح گلستان عرض 2 متر

95,000 79,000 تومان

پارچه ی زیر سفره ای یا روفرشی از نظر تولید و استفاده قدمت طولانی دارد.جنس این پارچه ها از پشم بوده و به دو نوع پلاس و جاجیم تقسیم می شوند. تفاوت پلاس و جاجیم در این است که پلاس ظریف تر، نازکتر و با مقاومت کمتری نسبت به جاجیم است. این پارچه به دو نوع دستباف(سنتی) و مدرن(صنعتی) نیز تقسیم میشود که پارچه زیر سفره ای موجود، از نوع صنعتی و با ماشینبافت صنعتی تولید شده است که البته طرفداران بیشتری نسبت به نوع سنتی آن دارد. پارچه های صنعتی جاجیم وپلاس در مقایسه با نوع سنتی مزایایی دارند که از مزایای آن میتوان به ماندگاری و کارکرد بالاتر اشاره کرد.ویژگی های کالای در حال فروش چه گونه است؟ محصول موجود در سرای پارچه و حوله رزاق، جاجیم طرح گلستان عرض 2 متر 11 کیلویی مرغوب است و به صورت متری و طاقه ای فروش میرود. الیاف این پارچه از ژاکارد است که در دسته ی الیاف مصنوعی طبقه بندی میشود.ژاکارد مشابه پشم است و همین عامل سبب میشود که جاجیم های صنعتی شباهت زیادی به جاجیم سنتی دستباف پشمی داشته باشد. به دلیل بدون پرز بودن جاجیم، روی دیگر این پارچه نیز قابل استفاده است. پارچه جاجیم نیاز به سردوز دارد.


پارچه روفرشی جاجیم طرح بته جغه عرض2 متر

95,000 79,000 تومان

پارچه ی زیر سفره ای یا روفرشی از نظر تولید و استفاده قدمت طولانی دارد.جنس این پارچه ها از پشم بوده و به دو نوع پلاس و جاجیم تقسیم می شوند. تفاوت پلاس و جاجیم در این است که پلاس ظریف تر، نازکتر و با مقاومت کمتری نسبت به جاجیم است. این پارچه به دو نوع دستباف(سنتی) و مدرن(صنعتی) نیز تقسیم میشود که پارچه زیر سفره ای موجود، از نوع صنعتی و با ماشینبافت صنعتی تولید شده است که البته طرفداران بیشتری نسبت به نوع سنتی آن دارد. پارچه های صنعتی جاجیم وپلاس در مقایسه با نوع سنتی مزایایی دارند که از مزایای آن میتوان به ماندگاری و کارکرد بالاتر اشاره کرد.ویژگی های کالای در حال فروش چه گونه است؟ محصول موجود در سرای پارچه و حوله رزاق، جاجیم طرح بته جغه عرض 2 متر 11 کیلویی مرغوب است و به صورت متری و طاقه ای فروش میرود. الیاف این پارچه از ژاکارد است که در دسته ی الیاف مصنوعی طبقه بندی میشود.ژاکارد مشابه پشم است و همین عامل سبب میشود که جاجیم های صنعتی شباهت زیادی به جاجیم سنتی دستباف پشمی داشته باشد. به دلیل بدون پرز بودن جاجیم، روی دیگر این پارچه نیز قابل استفاده است. پارچه جاجیم نیاز به سردوز دارد.


پارچه روفرشی جاجیم طرح خانه گل عرض2 متر

95,000 79,000 تومان

پارچه ی زیر سفره ای یا روفرشی از نظر تولید و استفاده قدمت طولانی دارد.جنس این پارچه ها از پشم بوده و به دو نوع پلاس و جاجیم تقسیم می شوند. تفاوت پلاس و جاجیم در این است که پلاس ظریف تر، نازکتر و با مقاومت کمتری نسبت به جاجیم است. این پارچه به دو نوع دستباف و سنتی و مدرن و صنعتی نیز تقسیم میشود که پارچه زیر سفره ای موجود، از نوع صنعتی و با ماشینبافت صنعتی تولید شده است که البته طرفداران بیشتری نسبت به نوع سنتی آن دارد. پارچه های صنعتی جاجیم وپلاس در مقایسه با نوع سنتی مزایایی دارند که از مزایای آن میتوان به ماندگاری و کارکرد بالاتر اشاره کرد.ویژگی های کالای در حال فروش چه گونه است؟ محصول موجود جاجیم عرض 2 متر 11 کیلویی است که در دسته بندی مرغوب قرار می گیرد. الیاف این پارچه از ژاکارد است که در دسته ی الیاف مصنوعی طبقه بندی میشود.ژاکارد مشابه پشم است و همین عامل سبب میشود که جاجیم های صنعتی شباهت زیادی به جاجیم سنتی دستباف پشمی داشته باشد. به دلیل بدون پرز بودن جاجیم، روی دیگر این پارچه نیز قابل استفاده است.توجه کنید که پارچه جاجیم نیاز به سردوز دارد.


پارچه دستمال آشپزخانه ساده سفید اعلا (پنبه پنبه)

130,000 110,000 تومان

از ویژگی های خاص پارچه سرویس آشپزخانه این است که صد در صد از نخ پنبه درست شده است.وجود نخ پنبه خالص در تار و پود پارچه باعث میشود که این پارچه ها قابلیت جذب آب بسیار بالا داشته باشند و همچنین در برابر حرارت مقاوم باشند که البته همین امر باعث میشود که به آن ها پارچه ی نسوز نیز بگویند. از طرف دیگر این پارچه ها بسیار خنک هستند. تمام این ویژگی ها، پارچه سرویس آشپزخانه را برای استفاده در آشپزخانه مناسب کرده است! از این پارچه عموما برای تهیه ی دستگیره، دمی قابلمه، دستکش فر، پیشبند آشپزی، کیسه نان و نم گیر آشپزخانه استفاده میشود. نساجی نگین یکی از نساجی هایی است که این پارچه نسوز را در کیفیت های اعلا و صادراتی ارائه میدهد. در این کیفیت رنگ پس دادن مشاهده نمی شود اما به دلیل نخ پنبه بودن خالص این پارچه، آبرفتگی و چروکیدگی مشاهده میشود. بنابراین پیشنهاد میشود قبل از هرگونه استفاده از پارچه، پارچه را با آب سرد بشویید و آن را با آب سرد بکوبید.پارچه دستمال آشپزخانه ساده یا پارچه سرویس آشپزخانه تک رنگ با رنگ سفید با کیفیت و قیمت مناسب در سرای پارچه و حوله رزاق به فروش میرسد.


پارچه دستمال آشپزخانه ساده صورتی اعلا (پنبه پنبه)

130,000 110,000 تومان

از ویژگی های خاص پارچه سرویس آشپزخانه این است که صد در صد از نخ پنبه درست شده است.وجود نخ پنبه خالص در تار و پود پارچه باعث میشود که این پارچه ها قابلیت جذب آب بسیار بالا داشته باشند و همچنین در برابر حرارت مقاوم باشند که البته همین امر باعث میشود که به آن ها پارچه ی نسوز نیز بگویند. از طرف دیگر این پارچه ها بسیار خنک هستند. تمام این ویژگی ها، پارچه سرویس آشپزخانه را برای استفاده در آشپزخانه مناسب کرده است! از این پارچه عموما برای تهیه ی دستگیره، دمی قابلمه، دستکش فر، پیشبند آشپزی، کیسه نان و نم گیر آشپزخانه استفاده میشود. نساجی نگین یکی از نساجی هایی است که این پارچه نسوز را در کیفیت های اعلا و صادراتی ارائه میدهد. در این کیفیت رنگ پس دادن مشاهده نمی شود اما به دلیل نخ پنبه بودن خالص این پارچه، آبرفتگی و چروکیدگی مشاهده میشود. بنابراین پیشنهاد میشود قبل از هرگونه استفاده از پارچه، پارچه را با آب سرد بشویید و آن را با آب سرد بکوبید.پارچه دستمال آشپزخانه ساده یا پارچه سرویس آشپزخانه تک رنگ با رنگ صورتی با کیفیت و قیمت مناسب در سرای پارچه و حوله رزاق به فروش میرسد.


پارچه دستمال آشپزخانه ساده زرد اعلا (پنبه پنبه)

130,000 110,000 تومان

از ویژگی های خاص پارچه سرویس آشپزخانه این است که صد در صد از نخ پنبه درست شده است.وجود نخ پنبه خالص در تار و پود پارچه باعث میشود که این پارچه ها قابلیت جذب آب بسیار بالا داشته باشند و همچنین در برابر حرارت مقاوم باشند که البته همین امر باعث میشود که به آن ها پارچه ی نسوز نیز بگویند. از طرف دیگر این پارچه ها بسیار خنک هستند. تمام این ویژگی ها، پارچه سرویس آشپزخانه را برای استفاده در آشپزخانه مناسب کرده است! از این پارچه عموما برای تهیه ی دستگیره، دمی قابلمه، دستکش فر، پیشبند آشپزی، کیسه نان و نم گیر آشپزخانه استفاده میشود. نساجی نگین یکی از نساجی هایی است که این پارچه نسوز را در کیفیت های اعلا و صادراتی ارائه میدهد. در این کیفیت رنگ پس دادن مشاهده نمی شود اما به دلیل نخ پنبه بودن خالص این پارچه، آبرفتگی و چروکیدگی مشاهده میشود. بنابراین پیشنهاد میشود قبل از هرگونه استفاده از پارچه، پارچه را با آب سرد بشویید و آن را با آب سرد بکوبید.پارچه دستمال آشپزخانه ساده یا پارچه سرویس آشپزخانه تک رنگ با رنگ زرد با کیفیت و قیمت مناسب در سرای پارچه و حوله رزاق به فروش میرسد.


پارچه دستمال آشپزخانه ساده نارنجی اعلا (پنبه پنبه)

130,000 110,000 تومان

از ویژگی های خاص پارچه سرویس آشپزخانه این است که صد در صد از نخ پنبه درست شده است.وجود نخ پنبه خالص در تار و پود پارچه باعث میشود که این پارچه ها قابلیت جذب آب بسیار بالا داشته باشند و همچنین در برابر حرارت مقاوم باشند که البته همین امر باعث میشود که به آن ها پارچه ی نسوز نیز بگویند. از طرف دیگر این پارچه ها بسیار خنک هستند. تمام این ویژگی ها، پارچه سرویس آشپزخانه را برای استفاده در آشپزخانه مناسب کرده است! از این پارچه عموما برای تهیه ی دستگیره، دمی قابلمه، دستکش فر، پیشبند آشپزی، کیسه نان و نم گیر آشپزخانه استفاده میشود. نساجی نگین یکی از نساجی هایی است که این پارچه نسوز را در کیفیت های اعلا و صادراتی ارائه میدهد. در این کیفیت رنگ پس دادن مشاهده نمی شود اما به دلیل نخ پنبه بودن خالص این پارچه، آبرفتگی و چروکیدگی مشاهده میشود. بنابراین پیشنهاد میشود قبل از هرگونه استفاده از پارچه، پارچه را با آب سرد بشویید و آن را با آب سرد بکوبید.پارچه دستمال آشپزخانه ساده یا پارچه سرویس آشپزخانه تک رنگ با رنگ نارنجی با کیفیت و قیمت مناسب در سرای پارچه و حوله رزاق به فروش میرسد.


پارچه دستمال آشپزخانه ساده سبز اعلا (پنبه پنبه)

130,000 110,000 تومان

از ویژگی های خاص پارچه سرویس آشپزخانه این است که صد در صد از نخ پنبه درست شده است.وجود نخ پنبه خالص در تار و پود پارچه باعث میشود که این پارچه ها قابلیت جذب آب بسیار بالا داشته باشند و همچنین در برابر حرارت مقاوم باشند که البته همین امر باعث میشود که به آن ها پارچه ی نسوز نیز بگویند. از طرف دیگر این پارچه ها بسیار خنک هستند. تمام این ویژگی ها، پارچه سرویس آشپزخانه را برای استفاده در آشپزخانه مناسب کرده است! از این پارچه عموما برای تهیه ی دستگیره، دمی قابلمه، دستکش فر، پیشبند آشپزی، کیسه نان و نم گیر آشپزخانه استفاده میشود. نساجی نگین یکی از نساجی هایی است که این پارچه نسوز را در کیفیت های اعلا و صادراتی ارائه میدهد. در این کیفیت رنگ پس دادن مشاهده نمی شود اما به دلیل نخ پنبه بودن خالص این پارچه، آبرفتگی و چروکیدگی مشاهده میشود. بنابراین پیشنهاد میشود قبل از هرگونه استفاده از پارچه، پارچه را با آب سرد بشویید و آن را با آب سرد بکوبید.پارچه دستمال آشپزخانه ساده یا پارچه سرویس آشپزخانه تک رنگ با رنگ سبز با کیفیت و قیمت مناسب در سرای پارچه و حوله رزاق به فروش میرسد.


پارچه دستمال آشپزخانه اعلا (پنبه پنبه) طرح کتری و قوری طوسی

121,000 98,000 تومان

از ویژگی های خاص پارچه سرویس آشپزخانه این است که صد در صد از نخ پنبه درست شده است.وجود نخ پنبه خالص در تار و پود پارچه باعث میشود که این پارچه ها قابلیت جذب آب بسیار بالا داشته باشند و همچنین در برابر حرارت مقاوم باشند که البته همین امر باعث میشود که به آن ها پارچه ی نسوز نیز بگویند. از طرف دیگر این پارچه ها بسیار خنک هستند. تمام این ویژگی ها، پارچه سرویس آشپزخانه را برای استفاده در آشپزخانه مناسب کرده است! از این پارچه عموما برای تهیه ی دستگیره، دمی قابلمه، دستکش فر، پیشبند آشپزی، کیسه نان و نم گیر آشپزخانه استفاده میشود. نساجی نگین یکی از نساجی هایی است که این پارچه نسوز را در کیفیت های اعلا و صادراتی ارائه میدهد. در این کیفیت رنگ پس دادن مشاهده نمی شود اما به دلیل نخ پنبه بودن خالص این پارچه، آبرفتگی و چروکیدگی مشاهده میشود. بنابراین پیشنهاد میشود قبل از هرگونه استفاده از پارچه، پارچه را با آب سرد بشویید و آن را با آب سرد بکوبید.


پارچه دستمال آشپزخانه اعلا (پنبه پنبه) طرح بستنی روشن

121,000 98,000 تومان

از ویژگی های خاص پارچه سرویس آشپزخانه این است که صد در صد از نخ پنبه درست شده است.وجود نخ پنبه خالص در تار و پود پارچه باعث میشود که این پارچه ها قابلیت جذب آب بسیار بالا داشته باشند و همچنین در برابر حرارت مقاوم باشند که البته همین امر باعث میشود که به آن ها پارچه ی نسوز نیز بگویند. از طرف دیگر این پارچه ها بسیار خنک هستند. تمام این ویژگی ها، پارچه سرویس آشپزخانه را برای استفاده در آشپزخانه مناسب کرده است! از این پارچه عموما برای تهیه ی دستگیره، دمی قابلمه، دستکش فر، پیشبند آشپزی، کیسه نان و نم گیر آشپزخانه استفاده میشود. نساجی نگین یکی از نساجی هایی است که این پارچه نسوز را در کیفیت های اعلا و صادراتی ارائه میدهد. در این کیفیت رنگ پس دادن مشاهده نمی شود اما به دلیل نخ پنبه بودن خالص این پارچه، آبرفتگی و چروکیدگی مشاهده میشود. بنابراین پیشنهاد میشود قبل از هرگونه استفاده از پارچه، پارچه را با آب سرد بشویید و آن را با آب سرد بکوبید.


پارچه دستمال آشپزخانه اعلا (پنبه پنبه) طرح گل کیچن طوسی

121,000 98,000 تومان

از ویژگی های خاص پارچه سرویس آشپزخانه این است که صد در صد از نخ پنبه درست شده است.وجود نخ پنبه خالص در تار و پود پارچه باعث میشود که این پارچه ها قابلیت جذب آب بسیار بالا داشته باشند و همچنین در برابر حرارت مقاوم باشند که البته همین امر باعث میشود که به آن ها پارچه ی نسوز نیز بگویند. از طرف دیگر این پارچه ها بسیار خنک هستند. تمام این ویژگی ها، پارچه سرویس آشپزخانه را برای استفاده در آشپزخانه مناسب کرده است! از این پارچه عموما برای تهیه ی دستگیره، دمی قابلمه، دستکش فر، پیشبند آشپزی، کیسه نان و نم گیر آشپزخانه استفاده میشود. نساجی نگین یکی از نساجی هایی است که این پارچه نسوز را در کیفیت های اعلا و صادراتی ارائه میدهد. در این کیفیت رنگ پس دادن مشاهده نمی شود اما به دلیل نخ پنبه بودن خالص این پارچه، آبرفتگی و چروکیدگی مشاهده میشود. بنابراین پیشنهاد میشود قبل از هرگونه استفاده از پارچه، پارچه را با آب سرد بشویید و آن را با آب سرد بکوبید.


پارچه دستمال آشپزخانه اعلا (پنبه پنبه) طرح گل بنفشه زمینه شیری

121,000 98,000 تومان

از ویژگی های خاص پارچه سرویس آشپزخانه این است که صد در صد از نخ پنبه درست شده است.وجود نخ پنبه خالص در تار و پود پارچه باعث میشود که این پارچه ها قابلیت جذب آب بسیار بالا داشته باشند و همچنین در برابر حرارت مقاوم باشند که البته همین امر باعث میشود که به آن ها پارچه ی نسوز نیز بگویند. از طرف دیگر این پارچه ها بسیار خنک هستند. تمام این ویژگی ها، پارچه سرویس آشپزخانه را برای استفاده در آشپزخانه مناسب کرده است! از این پارچه عموما برای تهیه ی دستگیره، دمی قابلمه، دستکش فر، پیشبند آشپزی، کیسه نان و نم گیر آشپزخانه استفاده میشود. نساجی نگین یکی از نساجی هایی است که این پارچه نسوز را در کیفیت های اعلا و صادراتی ارائه میدهد. در این کیفیت رنگ پس دادن مشاهده نمی شود اما به دلیل نخ پنبه بودن خالص این پارچه، آبرفتگی و چروکیدگی مشاهده میشود. بنابراین پیشنهاد میشود قبل از هرگونه استفاده از پارچه، پارچه را با آب سرد بشویید و آن را با آب سرد بکوبید.


پارچه دستمال آشپزخانه اعلا (پنبه پنبه) طرح گل بنفشه زمینه نقره ای

121,000 98,000 تومان

از ویژگی های خاص پارچه سرویس آشپزخانه این است که صد در صد از نخ پنبه درست شده است.وجود نخ پنبه خالص در تار و پود پارچه باعث میشود که این پارچه ها قابلیت جذب آب بسیار بالا داشته باشند و همچنین در برابر حرارت مقاوم باشند که البته همین امر باعث میشود که به آن ها پارچه ی نسوز نیز بگویند. از طرف دیگر این پارچه ها بسیار خنک هستند. تمام این ویژگی ها، پارچه سرویس آشپزخانه را برای استفاده در آشپزخانه مناسب کرده است! از این پارچه عموما برای تهیه ی دستگیره، دمی قابلمه، دستکش فر، پیشبند آشپزی، کیسه نان و نم گیر آشپزخانه استفاده میشود. نساجی نگین یکی از نساجی هایی است که این پارچه نسوز را در کیفیت های اعلا و صادراتی ارائه میدهد. در این کیفیت رنگ پس دادن مشاهده نمی شود اما به دلیل نخ پنبه بودن خالص این پارچه، آبرفتگی و چروکیدگی مشاهده میشود. بنابراین پیشنهاد میشود قبل از هرگونه استفاده از پارچه، پارچه را با آب سرد بشویید و آن را با آب سرد بکوبید.


پارچه روفرشی جاجیم طرح سنتی اعلا عرض 3 متر

190,000 150,000 تومان

پارچه ی زیر سفره ای یا روفرشی از نظر تولید و استفاده قدمت طولانی دارد.جنس این پارچه ها از پشم بوده و به دو نوع پلاس و جاجیم تقسیم می شوند. تفاوت پلاس و جاجیم در این است که پلاس ظریف تر، نازکتر و با مقاومت کمتری نسبت به جاجیم است. این پارچه به دو نوع دستباف و سنتی و مدرن و صنعتی نیز تقسیم میشود که پارچه زیر سفره ای موجود، از نوع صنعتی و با ماشینبافت صنعتی تولید شده است که البته طرفداران بیشتری نسبت به نوع سنتی آن دارد. پارچه های صنعتی جاجیم وپلاس در مقایسه با نوع سنتی مزایایی دارند که از مزایای آن میتوان به ماندگاری و کارکرد بالاتر اشاره کرد.ویژگی های کالای در حال فروش چه گونه است؟ محصول موجود جاجیم عرض 3 متر 18 کیلویی است که در دسته بندی اعلا قرار می گیرد. الیاف این پارچه از ژاکارد است که در دسته ی الیاف مصنوعی طبقه بندی میشود.ژاکارد مشابه پشم است و همین عامل سبب میشود که جاجیم های صنعتی شباهت زیادی به جاجیم سنتی دستباف پشمی داشته باشد. به دلیل بدون پرز بودن جاجیم، روی دیگر این پارچه نیز قابل استفاده است.توجه کنید که پارچه جاجیم نیاز به سردوز دارد.


پارچه تور ساده عرض 3 متر

55,000 35,000 تومان

تور یکی از پرمصرف ترین پارچه ها در فصل های بهار و تابستان است. این دسته از پارچه ها عموما برای پوشش در و پنجره و همچنین تولید انواع پشه بند مورد استفاده قرار می گیرد. تورهای ساده در عرض ها و کیفیت ها مختلف تهیه میشود که پرکاربردترین آن ها عرض 3 متر و با کیفیت ترین آن ها از برند سفارش مخصوص است. تور سفارش مخصوص از ویژگی هایی مانند بافت یکدست، عدم خرابی بافت و ضخامت و ایستایی بالا به نسبت سایر انواع تور برخوردار است.


پارچه تور طرح دار بارانی عرض 3 متر

55,000 56,000 تومان

تور یکی از پرمصرف ترین پارچه ها در فصل های بهار و تابستان است. این دسته از پارچه ها عموما برای پوشش در و پنجره و همچنین تولید انواع پشه بند مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین دسته ای از تورها به خاطر وجود تزئیناتی که بر روی آن ها وجود دارد در مصارفی چون پرده های تزئینی نیز به کار می رود. پارچه تور پرده ای طرح بارانی عرض 3 متر، روزنه های بسیار ریزی داشته به همین جهت حشرات ریز از آن عبور نمی کند. همچنین در حاشیه این پارچه طرح بسیار زیبایی طراحی شده است.همه ی این ویژگی ها موجب می شود که این تور در  تمامی مصارفی که ذکر شده مخصوصا با عنوان پوشش در و پرده زینتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این تورها به دلیل داشتن طرح بارانی و رنگ نسکافه ای که دارد نسبت به تورهای ساده جهت تولید پشه بندهای مسافرتی گزینه ی مناسب تری هستند.


پارچه دستمال آشپزخانه اعلا (پنبه پنبه) طرح کاپ کیک

121,000 98,000 تومان

از ویژگی های خاص پارچه سرویس آشپزخانه این است که صد در صد از نخ پنبه درست شده است.وجود نخ پنبه خالص در تار و پود پارچه باعث میشود که این پارچه ها قابلیت جذب آب بسیار بالا داشته باشند و همچنین در برابر حرارت مقاوم باشند که البته همین امر باعث میشود که به آن ها پارچه ی نسوز نیز بگویند. از طرف دیگر این پارچه ها بسیار خنک هستند. تمام این ویژگی ها، پارچه سرویس آشپزخانه را برای استفاده در آشپزخانه مناسب کرده است! از این پارچه عموما برای تهیه ی دستگیره، دمی قابلمه، دستکش فر، پیشبند آشپزی، کیسه نان و نم گیر آشپزخانه استفاده میشود. نساجی نگین یکی از نساجی هایی است که این پارچه نسوز را در کیفیت های اعلا و صادراتی ارائه میدهد. در این کیفیت رنگ پس دادن مشاهده نمی شود اما به دلیل نخ پنبه بودن خالص این پارچه، آبرفتگی و چروکیدگی مشاهده میشود. بنابراین پیشنهاد میشود قبل از هرگونه استفاده از پارچه، پارچه را با آب سرد بشویید و آن را با آب سرد بکوبید.


پارچه دستمال آشپزخانه اعلا (پنبه پنبه) طرح قهوه

121,000 98,000 تومان

از ویژگی های خاص پارچه سرویس آشپزخانه این است که صد در صد از نخ پنبه درست شده است.وجود نخ پنبه خالص در تار و پود پارچه باعث میشود که این پارچه ها قابلیت جذب آب بسیار بالا داشته باشند و همچنین در برابر حرارت مقاوم باشند که البته همین امر باعث میشود که به آن ها پارچه ی نسوز نیز بگویند. از طرف دیگر این پارچه ها بسیار خنک هستند. تمام این ویژگی ها، پارچه سرویس آشپزخانه را برای استفاده در آشپزخانه مناسب کرده است! از این پارچه عموما برای تهیه ی دستگیره، دمی قابلمه، دستکش فر، پیشبند آشپزی، کیسه نان و نم گیر آشپزخانه استفاده میشود. نساجی نگین یکی از نساجی هایی است که این پارچه نسوز را در کیفیت های اعلا و صادراتی ارائه میدهد. در این کیفیت رنگ پس دادن مشاهده نمی شود اما به دلیل نخ پنبه بودن خالص این پارچه، آبرفتگی و چروکیدگی مشاهده میشود. بنابراین پیشنهاد میشود قبل از هرگونه استفاده از پارچه، پارچه را با آب سرد بشویید و آن را با آب سرد بکوبید.