ضمانت بازگشت پول

در صورت عدم تطابق ویژگی های کالا با ویژگی های ثبت شده و مندرج در سایت می توانید کالا را مرجوع نمایید. 

در صورتی که علت علت مرجوع کردن کالا مواردی مانند پارگی، زدگی و آسیب های مربوط به کالا باشد هزینه ی مرجوع کردن کالا بر عهده ی پارچه سرای رزاق است. 

اما در صورتی که محصول به دلایل سلیقه ای مانند رنگ، جنس و غیره مورد تایید خریدار نباشد هزینه ی مرجوع کردن کالا بر عهده ی مشتری است.

هزینه ی کالای مرجوع شده تا هفت روز کاری به حسای مشتری برگردانده میشود.